hava sıkıştırıcısı

hava sıkıştırıcısı Osm. kompresör

Vernik, boya vb. gereçlerin işlere püskürtülerek sürülebilmesi için gerekli basınçlı havayı sağlayan araç.


hava sıkıştırıcısı için benzer kelimeler


hava sıkıştırıcısı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'v', 'a', ' ', 's', 'ı', 'k', 'ı', 'ş', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'c', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
hava sıkıştırıcısı kelimesinin tersten yazılışı ısıcırıtşıkıs avah diziliminde gösterilir.