hava yuvarı

hava yuvarı

a. gök b. Yer yuvarını kuşatan çeşitli gaz katmanlarından oluşan örtü, atmosfer.


hava yuvarı İng. atmoshere

gökbilim, meteoroloji: Herhangi bir gökcismini, yeryuvarını çevreleyen gaz katmanı.


hava yuvarı için benzer kelimeler


hava yuvarı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'v', 'a', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
hava yuvarı kelimesinin tersten yazılışı ıravuy avah diziliminde gösterilir.