ışık yuvarı

ışık yuvarı

a. gök b. Güneş'in veya bir yıldızın görülen yüzeyi, ışık küre, fotosfer.


ışık yuvarı için benzer kelimeler


ışık yuvarı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, ı harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ı', 'ş', 'ı', 'k', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
ışık yuvarı kelimesinin tersten yazılışı ıravuy kışı diziliminde gösterilir.