havada adım

havada adım İng. balloné

Bu hareket her yöne yapılır : Açık, kapalı, öne, geriye vb. Dansçının öndeki bacağının dizkapağından aşağısının kapanıp açılarak bir yuvarlak çizerken, gerideki ayağı üzerinde sıçraması.


havada adım için benzer kelimeler


havada adım, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'v', 'a', 'd', 'a', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
havada adım kelimesinin tersten yazılışı mıda adavah diziliminde gösterilir.