hay Allah!

hay Allah!

şaşkınlık bildiren bir söz.


hay Allah! için benzer kelimeler


hay Allah!, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ! harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', ' ', 'A', 'l', 'l', 'a', 'h', '!', şeklindedir.
hay Allah! kelimesinin tersten yazılışı !hallA yah diziliminde gösterilir.