haymana

haymana

a. 1. Hayvanların serbestçe salındığı çayırlık. 2. hlk. Tembel.


haymana Fr. Vagabonds (maladies des)
haymana

1. Tembel. 2. İşsiz, serseri. 3. Vahşi. 4. Yaramaz çocuk.


haymana

Mesken, ağıl, mağara vb. şeyler.


haymana

Hayvan sürüsü: Bu köyün haymanası azdır.


Haymana

öz. a. (ha'ymana) Ankara iline bağlı ilçelerden biri.


Haymana

Kütahya ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


haymana için benzer kelimeler


haymana, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 'm', 'a', 'n', 'a', şeklindedir.
haymana kelimesinin tersten yazılışı anamyah diziliminde gösterilir.