haymana beygiri

haymana beygiri

a. “İşsiz güçsüz dolaşmak” anlamındaki haymana beygiri gibi dolaşmak deyiminde geçen bir söz.


haymana beygiri için benzer kelimeler


haymana beygiri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'a', 'y', 'm', 'a', 'n', 'a', ' ', 'b', 'e', 'y', 'g', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
haymana beygiri kelimesinin tersten yazılışı irigyeb anamyah diziliminde gösterilir.