dolap beygiri

dolap beygiri

a. Kuyudan su çekip bahçe ve bostanları sulamaya yarayan çarklı düzeni işleten, döndüren at, eşek veya katır: “Ulan andavallı, dolap beygiri misin?” -H. R. Gürpınar.


dolap beygiri için benzer kelimeler


dolap beygiri, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'l', 'a', 'p', ' ', 'b', 'e', 'y', 'g', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
dolap beygiri kelimesinin tersten yazılışı irigyeb palod diziliminde gösterilir.