Heckscher-Ohlin modeli

Heckscher-Ohlin modeli

bk. Heckscher-Ohlin önermesi


Heckscher-Ohlin modeli için benzer kelimeler


Heckscher-Ohlin modeli, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'e', 'c', 'k', 's', 'c', 'h', 'e', 'r', '-', 'O', 'h', 'l', 'i', 'n', ' ', 'm', 'o', 'd', 'e', 'l', 'i', şeklindedir.
Heckscher-Ohlin modeli kelimesinin tersten yazılışı iledom nilhO-rehcskceH diziliminde gösterilir.