hele bak

hele bak

şaşkınlık veya dikkati çekmek için söylenen bir söz: Hele bak, nasıl çalışıyor.


hele bak için benzer kelimeler


hele bak, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'l', 'e', ' ', 'b', 'a', 'k', şeklindedir.
hele bak kelimesinin tersten yazılışı kab eleh diziliminde gösterilir.