bak bak!

bak bak!

şaşma bildiren bir söz: Bak bak, neler olmuş da haberimiz yok!


bak bak! için benzer kelimeler


bak bak!, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ! harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'k', ' ', 'b', 'a', 'k', '!', şeklindedir.
bak bak! kelimesinin tersten yazılışı !kab kab diziliminde gösterilir.