hemolitik-üremik sendrom

hemolitik-üremik sendrom İng. hemolytic-uremic syndrome

Bakteriyel toksemi sonucu oluşan, mikroanjiyopatik hemolitik anemi, mikrositozis, poikilositozis, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliğiyle belirgin hastalık tablosu.


hemolitik-üremik sendrom için benzer kelimeler


hemolitik-üremik sendrom, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'm', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', '-', 'ü', 'r', 'e', 'm', 'i', 'k', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', şeklindedir.
hemolitik-üremik sendrom kelimesinin tersten yazılışı mordnes kimerü-kitilomeh diziliminde gösterilir.