İçinde HEM geçen kelimeler

İçinde HEM geçen kelimeler 465 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

hem aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. hem anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde HEM geçen kelimeler

25 harfli

ekstramedüller hematopoez, gastrointestinal hemoraji, hem kaçar hem davul çalar, hematoksilen-eozin boyası, hematüria vezikalis bovis, hemen hemen dönemli işlev, hemen hemen karmaşık yapı, Hemigrammus caudovittatus, hemolitik etkili bitkiler, Mayer musihematein boyası, Viral hemorajik septisemi

24 harfli

birincil hemolitik anemi, Chrysanthemum parthenium, Hemidopsis semitaeniatus, Hemigrammus erythrozonus, Hemmerle-Hartley formülü, hemofilus enfeksiyonları, hemolitik-üremik sendrom, izoimmün hemolitik anemi, otoimmün hemolitik anemi, paroksimal hemoglobinüri, Reeder hemoglobin deneyi, Sahli hemoglobinometresi, soğuk su hemoglobinürisi, vena hemiazigos sinistra

23 harfli

hem ziyaret hem ticaret, Hemichromis bimaculatus, Hemigrammus rhodostomus, hemoendotelyal plasenta, hemoglobinürik nefrozis, hemorajik enterotoksemi, iki dirhem bir çekirdek, kalpte doğuştan hematom, mekanik hemolitik anemi, plasenta hemo-koriyalis, puerperal hemoglobinüri, şistosomozis hematobiya, vena hemiazigos dekstra

22 harfli

antihemofilik faktör A, antihemofilik faktör B, antihemofilik faktör C, antihemofilik globulin, basiller hemoglobinüri, hemen hemen artan dizi, hemorajik lenfadenitis, methemoglobin redüktaz, mikrohematokrit ölçeri, mikrohematokrit yöntem, Pasteurella hemolytica

21 harfli

antihemorajik vitamin, Equus hemionus onager, hemadsorpsiyon deneyi, hemaglütinin proteini, hematopetik kök hücre, hemen hemen her yerde, Hemichromis fasciatus, Hemidactylus turcicus, Hemigrammus ocellifer, hemopnömoperikardiyum, immün hemolitik anemi, karboksihemoglobinemi, parçalanma hemolizisi, vulva-vajina hematomu

20 harfli

antihemofilik faktör, antihemorajik faktör, diyatezis hemorajika, Duhem-Quine problemi, Equus hemionus kiang, Gennaeus nycthemerus, hematik mumifikasyon, Hemigrammus hyanuary, hemokoriyal plasenta, kalp kapağı hematomu, Mayer hemalum boyası, oksihemoglobin, HbO2, siklik hematopoyezis

19 harfli

asit hematein testi, erişkin hemoglobini, Gennaus nycthemerus, hem suçlu hem güçlü, hemanjiyoendotelyom, hematoksilin boyası, Hemignetus obscurus, Hemigrammus pulcher, hemimetabol gelişme, hemiplejiya larenks, hemorajik diyatezis, hemorajik enteritis, karbominohemoglobin, larengeal hemipleji, Margaropus winthemi, Odocoileus hemionus, osteohemokromatozis, posthemorajik anemi, sistitis hemorajika, yaraya merhem olmak

18 harfli

Çerkez Ethem Olayı, dış kulak hematomu, hemanjiyoperisitom, hematozoik parazit, Hemiechnus auritus, hiperhemoglobinemi, karboksihemoglobin, korpus hemorajikum, purpura hemorajika

17 harfli

enzootik hematüri, hem kel hem fodul, hematoporfirinüri, hemihiperhidrozis, hemobartonellozis, hemokonsentrasyon, hemolitik ikterus, hemolitik sarılık, hemopoiyetik doku, hemorajik sendrom, hemotrop beslenme, limfonodi hemales, prosessus hemalis, serebral hemoraji, skrotal hematosel

16 harfli

Cimex hemipterus, ehemmiyet vermek, endemik hematüri, Gowerhemoglobini, hemanjiyoblastom, hemodak konikler, hemoglobinometre, hemoglobinometri, hemomelasma ilei, hemoperikardiyum, hemopoietik doku, ihtiyohemotoksin, interhemal kemik, methemoglobinemi, methemoglobinüri

15 harfli

dirhem-i mağşuş, ehemmiyetsizlik, ferrihemoglobin, fizohematometra, hem ... hem ..., hemaglütinasyon, hemanjiyosarkom, hematokrit, Hct, hematositoblast, Hemiramphus far, hemizigotik gen, hemoglobinopati, hemolitik anemi, hemopnömotoraks, hemorajik anemi, hemorajik yangı, hemostatik ilaç, hemostatik pens, pnömohemotoraks, psödohemoptizis

14 harfli

anjiyohemofili, dirhem-i halis, dirhem-i rayiç, dirhem-i şer'i, ehemmiyetlilik, Equus hemionus, Euhemerosçuluk, hemadzorpsiyon, hemamlandırmak, hemanjiyoblast, hematoperikart, hematoporfirin, hematositopeni, hemihipertrofi, hemoflagellata, hemoglobin A1c, hemokromatozis, hemoperitoneum, hemzemin geçit, Mahemedi Bilal, piyohemotoraks

13 harfli

Anthémis chia, antihemolitik, antihemorajik, arkus hemalis, başhemşirelik, Chrysanthemum, çoban merhemi, dirhem dirhem, Ephemeroptera, hematoporfiri, hematositozis, hembel hembel, hemikriptofit, hemiparalizis, hemofagositoz, hemoglobin A2, hemoglobinemi, hemoglobinüri, hemoperfüzyon, hemorajik şok, hemosiderozis, ...

12 harfli

alfa hemoliz, Aşağıhemedan, beta hemoliz, bohem hayatı, ehemmiyetsiz, gama hemoliz, hemaglütinin, hematidrozis, hematoksilen, hematoksilin, hematomiyeli, hematosepsis, hematositüri, hematospermi, hemhâl olmak, Hemichordata, hemidesmozom, hemidezmozom, hemihidrozis, Hemimetabola, hemimetaboli, ...

11 harfli

bit merhemi, bkz hematin, Çamlıhemşin, ehemmiyetli, gül melhemi, hemal diken, hemal kanal, hemartrozis, hematofajoz, hematojenik, hematojenoz, hematokezya, hematolojik, hematometra, hematopoiez, hematoskopi, hematosteon, hemek etmek, hemeli fiil, hemen hemen, hemfikirlik, ...

10 harfli

acı hemire, Alchemilla, başhemşire, bir dirhem, hemanjiyom, hematidroz, hematinemi, hematinüri, hematoidin, hematokrom, hematoloji, hematopoez, hematoseli, hematoşezi, hemencecik, hemeralopi, hemeritrin, hemiazigos, hemiparezi, hemipteröz, hemofili A, ...

9 harfli

behemehâl, ehemmiyet, hema hema, hemal yay, hemartroz, hematemez, hematofaj, hematojen, hematolog, hematosel, hematosit, hemecciyh, hemi hemi, hemibranş, heminecik, hemipenis, hemipleji, Hemiptera, hemobilya, hemofilus, hemolakti, ...

8 harfli

Anthémis, çerhemek, hematore, hematüri, hemazoin, hembelik, hemencek, hemencük, hemetcik, hemeteşe, hemfikir, hemhudut, hemimeli, hemişeri, hemofili, hemokist, hemolenf, hemopati, hemopoez, hemoptiz, hemoraji, ...

7 harfli

Bohemya, ebrehem, ehemlik, ellahem, ellehem, hemalis, hematin, hematit, hematom, hemayar, hemayil, hemcins, hemdert, hemecük, hemeçik, hemeçük, hememet, hemence, hemençe, hemicik, hemicük, ...

6 harfli

beheme, dirhem, hemati, Hemdem, hemdes, hemeşe, hemhâl, hemman, hemore, hemsiz, hemşin, melhem, merhem, mölhem, mülhem, müphem, velhem

5 harfli

bohem, Edhem, Ethem, hemal, hemam, heman, hembe, hemen, hemik, hemil, hemin, hemir, Hemit, hemo-, hempa, Hemta, hemze, sehem, tohem

4 harfli

ehem, hema, hemd, heme, hemi

3 harfli

hem

Kelime Ara