henry

henry İng. henry

İndüktans (eyletme) SI birimi, H. 1H=1,1126x10-12 esu=109 emu.


Henry, H. Joseph

(1797-1878) Manyetizma alanında çalışan Amerikalı fizikçi.


henry için benzer kelimeler


henry, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'n', 'r', 'y', şeklindedir.
henry kelimesinin tersten yazılışı yrneh diziliminde gösterilir.