Henry yasası

Henry yasası İng. Henry’s law

Sabit sıcaklıkta bir sıvıda çözünen gaz miktarı, sıvı üstündeki gazın basıncı ile doğru orantılıdır, şeklindeki gaz çözünürlük kanunu.


Henry yasası İng. Henry's law

Sabit ısıda, bir gazın sıvı fazına geçiş hızının, o gazın alveoldeki kısmi basıncıyla doğru orantılı olduğunu gösteren fiziksel yasa.


Henry yasası için benzer kelimeler


Henry yasası, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'e', 'n', 'r', 'y', ' ', 'y', 'a', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Henry yasası kelimesinin tersten yazılışı ısasay yrneH diziliminde gösterilir.