her boyayı boyadı, bir fıstıki yeşil (mi) kaldı?

her boyayı boyadı, bir fıstıki yeşil (mi) kaldı?

yapılması gereken bir şey varken, önemsiz, zorunlu olmayan şeylerle ilgilenildiğinde söylenen bir söz.


her boyayı boyadı, bir fıstıki yeşil (mi) kaldı? için benzer kelimeler


her boyayı boyadı, bir fıstıki yeşil (mi) kaldı?, 48 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ? harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'r', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 'y', 'ı', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 'd', 'ı', ',', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'f', 'ı', 's', 't', 'ı', 'k', 'i', ' ', 'y', 'e', 'ş', 'i', 'l', ' ', '(', 'm', 'i', ')', ' ', 'k', 'a', 'l', 'd', 'ı', '?', şeklindedir.
her boyayı boyadı, bir fıstıki yeşil (mi) kaldı? kelimesinin tersten yazılışı ?ıdlak )im( lişey ikıtsıf rib ,ıdayob ıyayob reh diziliminde gösterilir.