her yerde yakınsak seri

her yerde yakınsak seri İng. everywhere convergent series

(...)


her yerde yakınsak seri için benzer kelimeler


her yerde yakınsak seri, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'r', ' ', 'y', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'y', 'a', 'k', 'ı', 'n', 's', 'a', 'k', ' ', 's', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
her yerde yakınsak seri kelimesinin tersten yazılışı ires kasnıkay edrey reh diziliminde gösterilir.