her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır

her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır

“hayat boyunca yükselme, düşme vb. durumlar birbirinin ardından gelebilir” anlamında kullanılan bir söz.


her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır için benzer kelimeler


her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır, 51 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'r', ' ', 'y', 'o', 'k', 'u', 'ş', 'u', 'n', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'i', 'n', 'i', 'ş', 'i', ',', ' ', 'h', 'e', 'r', ' ', 'i', 'n', 'i', 'ş', 'i', 'n', ' ', 'b', 'i', 'r', ' ', 'y', 'o', 'k', 'u', 'ş', 'u', ' ', 'v', 'a', 'r', 'd', 'ı', 'r', şeklindedir.
her yokuşun bir inişi, her inişin bir yokuşu vardır kelimesinin tersten yazılışı rıdrav uşukoy rib nişini reh ,işini rib nuşukoy reh diziliminde gösterilir.