hereke

hereke

Kalın dikişli bir çeşit giysi.


hereke

< Ar. hareke: hareke


Hereke

Kocaeli ili, Hereke bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Hereke

Tekirdağ ili, Yürük bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


hereke, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'r', 'e', 'k', 'e', şeklindedir.
hereke kelimesinin tersten yazılışı ekereh diziliminde gösterilir.