heresi

heresi

1. Her birisi. 2. Hepsi.


heresi

Her biri


heresi

Herbirisi


heresi, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
heresi kelimesinin tersten yazılışı isereh diziliminde gösterilir.