heresü

heresü

Herbirisi


heresü, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'r', 'e', 's', 'ü', şeklindedir.
heresü kelimesinin tersten yazılışı üsereh diziliminde gösterilir.