heterosiklik amino asitler

heterosiklik amino asitler İng. heterocyclic aminoacids

Prolin, hidroksiprolin, triptofan gibi amino asitler.


heterosiklik amino asitler için benzer kelimeler


heterosiklik amino asitler, 26 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 't', 'e', 'r', 'o', 's', 'i', 'k', 'l', 'i', 'k', ' ', 'a', 'm', 'i', 'n', 'o', ' ', 'a', 's', 'i', 't', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
heterosiklik amino asitler kelimesinin tersten yazılışı reltisa onima kilkisoreteh diziliminde gösterilir.