hile

hile Ar. §³le

a. (hi:le) 1. Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, ayak oyunu, alavere dalavere, desise, entrika: “Gayet basit bir hile ile, saflığından istifade ederek işi başardı.” -R. H. Karay. 2. Çıkar sağlamak için bir şeye değersiz bir şey katma: Bu sütte hile var.


hile İng. 1-2. trick, special effects

Sinema 1. Olağan çevirim uygulayımlarıyla gerçekleştirilmesi güç, pahalı, tehlikeli, zaman alıcı ya da olanaksız bulunan işlemlerin, optik, mekanik, kimyasal bazı özelliklerden yararlanılarak yapılanı; bu yolla elde edilen olağandışı, olağanüstü sonuçlar. TV. 2. Sinemadakine benzer sonuçların televizyonda elektronik yöntemlerle elde edileni.


hile İng. trick, wile, cheating, stratagem, fraud

Bir çıkar nedeniyle hayvanın kusurlarını gizlemek veya daha iyi nitelikte göstermek için yapılan işlemler.


hîle

aldatma.


hile için benzer kelimeler


hile, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'l', 'e', şeklindedir.
hile kelimesinin tersten yazılışı elih diziliminde gösterilir.