hilus ovari

hilus ovari İng. hilus ovarii

anat. Atgiller hariç, yumurtalığın margo mesovaricus'u üzerindeki damarların ve sinirlerin girip çıktığı çöküntü.


hilus ovari için benzer kelimeler


hilus ovari, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'l', 'u', 's', ' ', 'o', 'v', 'a', 'r', 'i', şeklindedir.
hilus ovari kelimesinin tersten yazılışı iravo sulih diziliminde gösterilir.