hımhış

hımhış

Dopdolu, tıklım tıklım: Trende yer kalmamış hımhış dolmuş.


hımhış için benzer kelimeler


hımhış, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ı', 'm', 'h', 'ı', 'ş', şeklindedir.
hımhış kelimesinin tersten yazılışı şıhmıh diziliminde gösterilir.