hımhış olmak

hımhış olmak

Parça parça olmak, ufalmak.


hımhış olmak

Çok yorulmak, yorgun olmak.


hımhış olmak için benzer kelimeler


hımhış olmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'ı', 'm', 'h', 'ı', 'ş', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
hımhış olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo şıhmıh diziliminde gösterilir.