hînd bâdemi

hînd bâdemi Fr. Cacao

hînd bâdemi için benzer kelimeler


hînd bâdemi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'î', 'n', 'd', ' ', 'b', 'â', 'd', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
hînd bâdemi kelimesinin tersten yazılışı imedâb dnîh diziliminde gösterilir.