Bam Hind III

Bam Hind III

bk. DNA kesme enzimleri


Bam Hind III için benzer kelimeler


Bam Hind III, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, I harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'm', ' ', 'H', 'i', 'n', 'd', ' ', 'I', 'I', 'I', şeklindedir.
Bam Hind III kelimesinin tersten yazılışı III dniH maB diziliminde gösterilir.