bam

bam

Davulun tokmakla vurulan kısmı.


bam

Bakalım: Haydi gidelim bam.


bam

Beri gel, dur anlamında.


bam için benzer kelimeler


bam, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'm', şeklindedir.
bam kelimesinin tersten yazılışı mab diziliminde gösterilir.