Bam HI

Bam HI

bk. DNA kesme enzimleri


Bam HI için benzer kelimeler


Bam HI, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, B harfi ile başlar, I harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'B', 'a', 'm', ' ', 'H', 'I', şeklindedir.
Bam HI kelimesinin tersten yazılışı IH maB diziliminde gösterilir.