hingildemek

hingildemek

1. Çocuk söylenerek ve direnerek bir şey istemek. 2. Çocuklar toplanarak kıs kıs gülmek.


hingildemek

1. Beli bükülmüş ihtiyar sendeliyerek yürümek. 2. Acele, tam hazırlanmadan yola çıkmak: Muğla yoluna hemen hingildedi.


hingildemek

Hafifçe ağlamak, sızlanmak.


hingildemek

İnlemek; hastalık başlangıcı belirtiler göstermek


hingildemek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'd', 'e', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
hingildemek kelimesinin tersten yazılışı kemedlignih diziliminde gösterilir.