hingildimek

hingildimek

Terbiyesizce davranışlarda bulunmak: Bu kız çok terbiyesiz her gün hingildemeden geri gelmez.


hingildimek, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 'g', 'i', 'l', 'd', 'i', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
hingildimek kelimesinin tersten yazılışı kemidlignih diziliminde gösterilir.