hinik

hinik

Sümük.


hinik, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
hinik kelimesinin tersten yazılışı kinih diziliminde gösterilir.