hink

hink

Çelik çomak oyununda kale olarak kazılan çukur.


hink

Kardan yapılan küçük tümsek.


hink, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 'k', şeklindedir.
hink kelimesinin tersten yazılışı knih diziliminde gösterilir.