Hint alaca levreği

Hint alaca levreği Lat. Etroplus maculatus

Hindistan’da kıyı şeridinde tatlı ve acı sularda yayılış gösteren, boyları 8 cm olabilen, vücutları yüksek, yanlardan basık ve oval biçimli olan akvaryum balığı, noktalı çiklit.


Hint alaca levreği için benzer kelimeler


Hint alaca levreği, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 'a', 'l', 'a', 'c', 'a', ' ', 'l', 'e', 'v', 'r', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
Hint alaca levreği kelimesinin tersten yazılışı iğervel acala tniH diziliminde gösterilir.