elmas levreği

elmas levreği Lat. Enneacanthus obesus

Elmas balığı.


elmas levreği için benzer kelimeler


elmas levreği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'm', 'a', 's', ' ', 'l', 'e', 'v', 'r', 'e', 'ğ', 'i', şeklindedir.
elmas levreği kelimesinin tersten yazılışı iğervel samle diziliminde gösterilir.