kara elmas

kara elmas

a. 1. min. Kayaları delmekte kullanılan siyah elmas, karbonado. 2. mec. Maden kömürü.


kara elmas İng. black diamond

Karbonun kristallenmiş bir şekli.


kara elmas için benzer kelimeler


kara elmas, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'e', 'l', 'm', 'a', 's', şeklindedir.
kara elmas kelimesinin tersten yazılışı samle arak diziliminde gösterilir.