İçinde KARA geçen kelimeler

İçinde KARA geçen kelimeler 2509 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kara aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kara anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde KARA geçen kelimeler

25 harfli

(birinin) maskarası olmak, belirsizlik altında karar, beşparmaklı-karakurbağası, beyaz karaciğer hastalığı, döner makaralı amperölçer, ılıman kara iklim bölgesi, ışık düzengeciyle kararma, ikincil eşey karakterleri, noktanın pseudo karakteri, piyemik karaciğer yangısı, temyiz edilemiyecek karar, tıkaçlı kara damar yalımı, yapısal kararlık sınaması, yargılamayı önleme kararı, Yirmi Dört Ocak Kararları

24 harfli

(bir şeyde) karar bulmak, (birini) maskaraya almak, ailevi karaciğer yangısı, ak akçe kara gün içindir, belirlilik altında karar, bıyıklı baştankaragiller, büyük karaciğer kelebeği, doğuştan karaciğer kisti, Faraday karanlık bölgesi, kanun hükmünde kararname, kara alınlı örümcek kuşu, kara damarsal kovuklu ur, kara kulaklı kuyrukkakan, kara palmiye misk kedisi, kara-alınlı örümcek kuşu, kara-kulaklı kuyrukkakan, kara-palmiye misk kedisi, karaciğerde fokal nekroz, Karamürsel sepeti sanmak, karanlık alan mikroskobu, karanlık saha mikroskobu, ...

23 harfli

Ankara anlaşması (1926), Ankara anlaşması (1963), başına karalar bağlamak, birikinti çıkaran işlev, boyuna kararlı dalgalar, dizlerine kara su inmek, fokal karaciğer nekrozu, göbek kara damar yalımı, halkanın karakteristiği, İskoç kara yüzlü koyunu, kara başlı yalı bülbülü, kara ceviz zehirlenmesi, kara ciğer işlemsizliği, kara gün kararıp kalmaz, kara kaplumbağasıgiller, kara kezikçil gırtlakça, kara-alınlı örümcekkuşu, kara-başlı yalı bülbülü, karaciğer şistosomozisi, karakteristik fonksiyon, karar tatbiki gecikmesi, ...

22 harfli

9-10 Ağustos Kararları, av hayvanları (karada), balık karaciğer ezmesi, bilgisayarlı karartıcı, büyük kara başlı martı, büyük kara-başlı martı, çıkarma vinci makarası, Çin karaciğer kelebeği, dev karaciğer kelebeği, duruşma dışı kararları, içkararlılık katsayısı, kantitatif karakterler, kara haber tez duyulur, karaboya, demir sülfat, karaciğer amiloidozisi, karaciğer hidatidozisi, karaciğer sinuzoitleri, karada ve suda yaşayan, karadolomit kumtoprağı, karakaplumbağasıgiller, karakteristik doğrultu, ...

21 harfli

ak yanaklı baştankara, Avustralya karatavuğu, bataklık baştankarası, bayağı kara kurbağası, bir kararda bir Allah, boyuncul (kara damar), büyüme karakteristiği, cinsiyet karakterleri, cismin karakteristiği, çoğu zarar, azı karar, dışsatım rejim kararı, en uygun karar işlevi, ILO tavsiye kararları, iktisadi karar birimi, iz bırakarak iyileşme, kalitatif karakterler, kara başlı kiraz kuşu, kara deniz kırlangıcı, kâra iştirakli tahvil, kâra katılımlı tahvil, kara keziksi çöpcanca, ...

20 harfli

(birine) kara çalmak, 10 Ağustos Kararları, AB ortak karar usulü, Ankara meydan savaşı, bayağı karakurbağası, beklem çıkaran işlev, bumbarsal kara kezik, dışalım rejim kararı, Euler karakteristiği, haçlı kara kurbağası, hayvan karaciğer unu, ihracat rejim kararı, ikili karar hipotezi, ikinci eşey karakter, ithalat rejim kararı, kalıtsal karakterler, kara boğazlı ötleğen, kara boyunlu batağan, kara cisim sıcaklığı, kara denizkırlangıcı, kara gagalı yelkovan, ...

19 harfli

4 Ağustos Kararları, Afyonkarahisarlılık, alaca karanlık şiir, alnının kara yazısı, bağırcıl kara yangı, balık karaciğer unu, bekârlık maskaralık, boru bükme makarası, bürüngüsel-karaksal, darıkçalı karantılı, diğer karakter seti, gemi karaya oturmak, geri çevirme kararı, gözüne karasu inmek, haçlı karakurbağası, kara boyunlu dalgıç, kara damar genişlem, kara damar kızdırım, Kara leke hastalığı, kara-boyunlu dalgıç, karababaya tutulmak, ...

18 harfli

akı ak karası kara, akla karayı seçmek, alnına kara sürmek, ana kara sahanlığı, baştan kara gitmek, bıyıklı baştankara, boz karaciğerleşme, Bozağakaraderbendi, Çatallıkarakoyunlu, çoklu karar sorunu, dev kara kurbağası, edinilmiş karakter, görevsizlik kararı, gri karaciğerleşme, iki makaralık film, indükleme makarası, istikrar kararları, kara başlı ötleğen, kara cisim ışınımı, kara dil hastalığı, kâra geçiş noktası, ...

17 harfli

24 Ocak Kararları, 5 Nisan Kararları, 7 Eylül Kararları, akort kararlılığı, Ankara Antlaşması, baştan kara etmek, çok-değerli karar, dağ-kara oluşması, değişiklik kararı, denetim karakteri, Doğrukkaracamurat, döviz karaborsası, Dulkadirlikaraisa, ekonomik kararlar, elektrikli makara, Fakir Fukara Fonu, fiyat kararlılığı, gezgin kara kezik, gezgin kara yangı, gönlünü karartmak, gösterim makarası, ...

16 harfli

açılma - kararma, Afyonkarahisarlı, Akkaraman koyunu, alındı karakteri, Anadolu karabaşı, Ankara hastalığı, bahtı kara olmak, baştankaragiller, boşluk karakteri, boyun karadamarı, büyük baştankara, çam baştankarası, dağıtım makarası, deri kara böceği, Doğanlıkarahasan, enseyi karartmak, göz karamıklanım, gözü kara çıkmak, gözünü karartmak, hareketli makara, hıyar karabeneği, ...

15 harfli

32 Sayılı Karar, ağzı kara olmak, akşam karanlığı, alın kara damar, Aşağıkaracaören, Aşağıkarafakılı, Aşağıkarahacılı, bağlayıcı karar, Büyükkaracaören, çetikara baştan, çizim karakteri, Damlalıkaraağaç, düzeltme kararı, elgün maskarası, fil dişi karası, gönlü karartmak, gönül maskarası, içini karartmak, ivedilik kararı, joker karakteri, kara damarlanım, ...

14 harfli

Acheson kararı, Afyonkarahisar, alaca karanlık, Ankara çiğdemi, Ankara koşması, Ankara tavşanı, antarktik kara, Aşağı Karadere, Aşağıkarabahçe, Aşağıkaragüney, Aşağıkarahalit, Aşağıkarakısık, Bahçekaradalak, balgam çıkaran, basaçlı makara, başat karakter, baştankara kuş, Büyükkarakarlı, Büyükkaramanlı, Büyükkaramuklu, Büyükkarapınar, ...

13 harfli

ağbat karabat, Akçaykaracalı, aktan karadan, alacakaranlık, alkara kılçık, alkara kılçuk, anakara üzümü, anilin karası, Ankara keçisi, Ankara kedisi, Arpacıkaraçay, Aşağıkaraaşık, Aşağıkaracasu, Aşağıkaradere, Aşağıkarakaya, Aşağıkarakuyu, Aşağıkaraören, Aşağıkaravaiz, Aşağıkaşıkara, bahtı karalık, bakarak olmak, ...

12 harfli

ağzı karalık, alıcı makara, antep karası, arama kararı, Aşağıkarabal, Aşağıkaraboy, Aşağıkaragöz, Aşağıkaraman, Aşağıkarataş, ay karanlığı, baldırı kara, baştankaraya, batkı kararı, boş karakter, Burçkarakuyu, Büyükkarabağ, Büyükkarayün, Çarıkkaralar, çıkarabilmek, çıkarayazmak, Dağkarapınar, ...

11 harfli

ağaç karası, Ağzıkarahan, ahlı karalı, aklı karalı, Ankara taşı, Ankaralılık, asma makara, Asmakaradam, Aşağıiçkara, Aşağıkarasu, aşı karaköy, Atkaracalar, ay karanlık, bademkarası, baldırıkara, başkarakter, Başkaraören, baştan kara, Batıkarakoç, Belkaraağaç, Beton karan, ...

10 harfli

ağı karası, Ağzıkaraca, ana makara, ankarataşı, ara kararı, aykaracığı, aykaranısı, aykaranlık, azimkârane, bacakarası, bağrı kara, bahtı kara, Başkaragöz, baştankara, Betonkaran, betonkarar, çakaralmaz, ekzokarans, endokarans, Eynekaraca, gönlü kara, ...

9 harfli

açîk kara, ağzı kara, Ahmetkara, akkaraman, Arakararı, bağrıkara, ballıkara, bir karar, böğrükara, Burnukara, Çaltıkara, çatalkara, dalı kara, dogrukara, fukaralıh, fukaralık, gönlükara, gözü kara, Harçkaran, kaçınkara, kara ağrı, ...

8 harfli

acı kara, Ağzıkara, akaralık, alakaran, Altıkara, ana kara, Ankaralı, aykaranı, bakaraca, başıkara, belikara, boz kara, bu karan, delikara, dibikara, ekşikara, Erenkara, Eşenkara, Gözükara, Hacıkara, hamukara, ...

7 harfli

acıkara, alakara, aşıkara, bakarak, Balkara, Başkara, baykara, Beykara, bikarar, Bozkara, Cankara, caykara, cinkara, çalkara, Çankara, Çatkara, çaykara, çıkaran, Dağkara, Dalkara, hakarat, ...

6 harfli

akarap, alkara, ankara, bakara, bekâra, bukara, çikara, fıkara, fikara, fukara, Iskara, karaaş, karabö, karaca, karacı, karaçı, karaçi, karaço, karadı, Karaer, karafa, ...

5 harfli

karaç, karaf, karah, karaj, karak, karal, karan, karar, karas, karaş, karat, Karay, karaz

4 harfli

kara

Kelime Ara