kara düzlüğü, kara plâtformu

kara düzlüğü, kara plâtformu Fr. continental (plateforme-)

(coğrafya)


kara düzlüğü, kara plâtformu için benzer kelimeler


kara düzlüğü, kara plâtformu, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'd', 'ü', 'z', 'l', 'ü', 'ğ', 'ü', ',', ' ', 'k', 'a', 'r', 'a', ' ', 'p', 'l', 'â', 't', 'f', 'o', 'r', 'm', 'u', şeklindedir.
kara düzlüğü, kara plâtformu kelimesinin tersten yazılışı umroftâlp arak ,üğülzüd arak diziliminde gösterilir.