Hint darısı

Hint darısı

a. bit. b. Buğdaygillerden, Doğu ülkelerinde ekilen, taneleri yenilen, darıya benzeyen bir bitki (Sorghum vulgare).


Hint darısı için benzer kelimeler


Hint darısı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 'd', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
Hint darısı kelimesinin tersten yazılışı ısırad tniH diziliminde gösterilir.