darısı ... başına (veya darısı başına)

darısı ... başına (veya darısı başına)

bir başarı, bir mutluluk başkası için istendiğinde söylenen bir söz: “Geçenlerde, darısı dostlar başına, kızını everdi.” -H. Taner.


darısı ... başına (veya darısı başına) için benzer kelimeler


darısı ... başına (veya darısı başına), 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', ' ', '.', '.', '.', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'a', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'a', 'r', 'ı', 's', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'a', ')', şeklindedir.
darısı ... başına (veya darısı başına) kelimesinin tersten yazılışı )anışab ısırad ayev( anışab ... ısırad diziliminde gösterilir.