aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek)

aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek)

akılsızca davranışlarda bulunmaktan kendini kurtarmak: “Burası Ankara değil, aklını başına al, uslu otur.” -R. H. Karay.


aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek) için benzer kelimeler


aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek), 50 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'k', 'l', 'ı', 'n', 'ı', ' ', 'b', 'a', 'ş', 'ı', 'n', 'a', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'k', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 't', 'o', 'p', 'l', 'a', 'm', 'a', 'k', ' ', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'd', 'e', 'v', 'ş', 'i', 'r', 'm', 'e', 'k', ')', şeklindedir.
aklını başına almak (veya toplamak veya devşirmek) kelimesinin tersten yazılışı )kemrişved ayev kamalpot ayev( kamla anışab ınılka diziliminde gösterilir.