Hint domuzu

Hint domuzu

a. hay. b. 1. Büyük Okyanus adalarında yaşayan, köpek dişleri boynuz gibi yukarı doğru kıvrık, iri yapılı bir domuz türü (Porcus babyrussa). 2. Kobay.


Hint domuzu için benzer kelimeler


Hint domuzu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 'd', 'o', 'm', 'u', 'z', 'u', şeklindedir.
Hint domuzu kelimesinin tersten yazılışı uzumod tniH diziliminde gösterilir.