Hint kör yılanı

Hint kör yılanı İng. blind snake

Pullu sürüngenler (Squamata) takımının, kör yılangiller (Typhlopidae) familyasından, Hindistan'da toprak altında yaşayan bir tür.


Hint kör yılanı İng. blind snake

(Typhlops lumbricalis): Pullu-sürüngenler (Squamata) takımının kör-yılangiller (Typhlopidae) familyasından bir sürüngen türü. Batı Hindistanda toprak altında yaşar.


Hint kör yılanı için benzer kelimeler


Hint kör yılanı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 'k', 'ö', 'r', ' ', 'y', 'ı', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
Hint kör yılanı kelimesinin tersten yazılışı ınalıy rök tniH diziliminde gösterilir.