Hint pamuğu

Hint pamuğu

a. bit. b. Hindistan'a özgü bir pamuk türü.


Hint pamuğu için benzer kelimeler


Hint pamuğu, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 't', ' ', 'p', 'a', 'm', 'u', 'ğ', 'u', şeklindedir.
Hint pamuğu kelimesinin tersten yazılışı uğumap tniH diziliminde gösterilir.