bulunmaz Bursa (veya Hint) kumaşı

bulunmaz Bursa (veya Hint) kumaşı

alay çok az bulunduğu ve çok değerli olduğu sanılan şey: “Nuri'ye gelince bulunmaz bir Hint kumaşı sayılmazdı o da.” -O. Rifat.


bulunmaz Bursa (veya Hint) kumaşı için benzer kelimeler


bulunmaz Bursa (veya Hint) kumaşı, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'u', 'n', 'm', 'a', 'z', ' ', 'B', 'u', 'r', 's', 'a', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'H', 'i', 'n', 't', ')', ' ', 'k', 'u', 'm', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
bulunmaz Bursa (veya Hint) kumaşı kelimesinin tersten yazılışı ışamuk )tniH ayev( asruB zamnulub diziliminde gösterilir.