hintyağı

hintyağı İng. castor oil

Kurtdöken kimi ilâçlardan sonra ya da onlarla birlikte içirilen ve solucanların konakçı vücudundan atılmasını kolaylaştıran tiksinti verici bitkisel yağ.


hintyağı için benzer kelimeler


hintyağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'n', 't', 'y', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
hintyağı kelimesinin tersten yazılışı ığaytnih diziliminde gösterilir.