Hinz yöntemi

Hinz yöntemi İng. Hinz method

Köpeklerde otitis eksterna kronika verrukoza, otitis eksterna ulseroza, otitis eksterna prulenta ve yabancı cisim olgularında dış kulak yolunun V biçiminde bir doku parçasının çıkarılmasıyla açılması.


Hinz yöntemi için benzer kelimeler


Hinz yöntemi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, H harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'H', 'i', 'n', 'z', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
Hinz yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy zniH diziliminde gösterilir.