hirik

hirik

Yağsız ve hasta hayvanın eti.


hirik

Eski (elbise, ayakkabı vb. şeyler için).


hirik

Baca.


hirik, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'r', 'i', 'k', şeklindedir.
hirik kelimesinin tersten yazılışı kirih diziliminde gösterilir.