hirim

hirim

Meyilli yerlerdeki tarlaların bazı bölümlerine toprağın kaymaması için örülen duvar: Senin tarlaya bir hirim örmek lâzım.


hirim, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'i', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
hirim kelimesinin tersten yazılışı mirih diziliminde gösterilir.